START
วันเสาร์ ที่ 12 ต.ค. 2 | 04:00 - 09:00

อุปกรณ์การวิ่ง

สิ่งที่จะได้รับ

 • ประเภท FUN RUN 5กม.
 • 1.เสื้อวิ่งcuprunder โทนสีแดง สุดเท่ห์
 • 2.เหรียญปั้มนูน โทนแดงขาว ผลิตด้วยโลหะซิงค์อัลลอยด์ ด้านหลังเหรียญสลัก กิโลเมตร ในประเภทที่ลงเเข่ง น่าสะสมเป็นเกียรติประวัติ
 • 3.Bib หมายเลขผู้แข่งขัน
 • 4.chip time
 • 5.อาหารและเครื่องดื่ม

 • ประเภท MINI MARATHON 10 กม.
 • 1.เสื้อวิ่งcuprunder โทนสีแดง สุดเท่ห์
 • 2.เหรียญปั้มนูน โทนแดงขาว ผลิตด้วยโลหะซิงค์อัลลอยด์ ด้านหลังเหรียญสลัก กิโลเมตร ในประเภทที่ลงเเข่ง น่าสะสมเป็นเกียรติประวัติ
 • 3.เสื้อFinisher
 • 4.Bib หมายเลขผู้แข่งขัน
 • 5.chip time
 • 6.อาหารและเครื่องดื่ม


 • FUNRUN 5 Km.

  MINI MARATHON 10 Km.

  FINISHER.

  เหรียญ.

  หมายเลขผู้แข่งขัน BIB.

  อุปกรณ์การวิ่ง