START
วันเสาร์ ที่ 12 ต.ค. 2 | 04:00 - 09:00

ประเถท | รางวัล

ถ้วยรางวัลที่1 - 3 มอบให้กับผู้ที่เข้าเส้นชัยอันดับที่ 1 - 3 (รวม84รางวัล)

 • 🏃‍♂รางวัลFun Run 5กม. ชาย
 • 1 ถ้วยรางวัลรุ่นอายุไม่เกิน13 ปี. อันดับ1-3
 • 2 ถ้วยรางวัลรุ่น 14-20 ปี. อันดับ 1- 3
 • 3 ถ้วยรางวัลรุ่น 21-30 ปี อันดับ 1- 3
 • 4 ถ้วยรางวัลรุ่น 31-40 ปี. อันดับ 1- 3
 • 5. ถ้วยรางวัลรุ่น 41-50 ปี. อันดับ 1- 3
 • 6. ถ้วยรางวัลรุ่น 51-60 ปี. อันดับ 1- 3
 • 7. ถ้วยรางวัลรุ่น61 ปีขึ้นไป. อันดับ 1- 3


 • 🏃‍♀รางวัลFun Run 5กม. หญิง
 • 1 ถ้วยรางวัลรุ่นอายุไม่เกิน13 ปี. อันดับ1-3
 • 2 ถ้วยรางวัลรุ่น 14-20 ปี. อันดับ 1- 3
 • 3 ถ้วยรางวัลรุ่น 21-30 ปี อันดับ 1- 3
 • 4 ถ้วยรางวัลรุ่น 31-40 ปี. อันดับ 1- 3
 • 5. ถ้วยรางวัลรุ่น 41-50 ปี. อันดับ 1- 3
 • 6. ถ้วยรางวัลรุ่น 51-60 ปี. อันดับ 1- 3
 • 7. ถ้วยรางวัลรุ่น61 ปีขึ้นไป. อันดับ 1- 3


 • 🏃‍♂รางวัลMini Marathon 10 กม. ชาย
 • 1 ถ้วยรางวัลรุ่นอายุไม่เกิน13 ปี. อันดับ1-3
 • 2 ถ้วยรางวัลรุ่น 14-20 ปี. อันดับ 1- 3
 • 3 ถ้วยรางวัลรุ่น 21-30 ปี อันดับ 1- 3
 • 4 ถ้วยรางวัลรุ่น 31-40 ปี. อันดับ 1- 3
 • 5. ถ้วยรางวัลรุ่น 41-50 ปี. อันดับ 1- 3
 • 6. ถ้วยรางวัลรุ่น 51-60 ปี. อันดับ 1- 3
 • 7. ถ้วยรางวัลรุ่น61 ปีขึ้นไป. อันดับ 1- 3


 • 🏃‍♀รางวัลMini Marathon 10 กม. หญิง
 • 1 ถ้วยรางวัลรุ่นอายุไม่เกิน13 ปี. อันดับ1-3
 • 2 ถ้วยรางวัลรุ่น 14-20 ปี. อันดับ 1- 3
 • 3 ถ้วยรางวัลรุ่น 21-30 ปี อันดับ 1- 3
 • 4 ถ้วยรางวัลรุ่น 31-40 ปี. อันดับ 1- 3
 • 5. ถ้วยรางวัลรุ่น 41-50 ปี. อันดับ 1- 3
 • 6. ถ้วยรางวัลรุ่น 51-60 ปี. อันดับ 1- 3
 • 7. ถ้วยรางวัลรุ่น61 ปีขึ้นไป. อันดับ 1- 3


 • 🏆รางวัลพิเศษ🏆
 • รางวัลขวัญใจมหาชน (รวม6รางวัล) จะได้รับ


 • 🏆ถ้วยรางวัลSmart Star ชาย3รางวัล
 • 🏆ถ้วยรางวัล Sexy Strar หญิง 3 รางวัล
 • ตัดสินจากเกณฑ์ดังนี้
 • 1.หน้าตา บุคลิกภาพ
 • 2.การแต่งกาย - ท่าวิ่ง


 • 💝รางวัลแอคทีฟ (รวม100 รางวัล)
 • Fun Run 5km. คนละ1รางวัล จำนวน50รางวัล
 • กติกา : ผู้เข้าแข่งขันเข้าถึงเส้นชัย 50 คนแรก (ชาย+หญิง)
 • Mini Marathon คนละ1รางวัล จำนวน50รางวัล
 • กติกา : ผู้เข้าแข่งขันเข้าถึงเส้นชัย 50 คนแรก (ชาย+หญิง)


 • 🏆รางวัลอายุน้อยสุดและอายุมากสุด (ที่สุดของอายุ)(รวม 8 รางวัล)
 • Fun Run 5 กม.ชาย
 • รางวัลFun Run 5กม. ชาย อายุน้อยที่สุด 1 รางวัล
 • รางวัลFun Run 5กม. ชาย อายุมากที่สุด1 รางวัล


 • Fun Run 5 กม.หญิง
 • รางวัลFun Run 5กม. หญิง อายุน้อยที่สุด 1 รางวัล
 • รางวัลFun Run 5 กม.หญิง อายุมากที่สุด 1 รางวัล


 • Mini Marathon 10 กม.ชาย
 • รางวัลMini Marathon 10 กม. ชาย อายุน้อยที่สุด 1 รางวัล
 • รางวัลMini Marathon 10 กม. ชาย อายุมากที่สุด 1 รางวัล


 • Mini Marathon 10 กม.หญิง
 • รางวัลMini Marathon 10 กม. หญิง อายุน้อยที่สุด 1 รางวัล
 • รางวัลMini Marathon 10 กม. หญิง อายุมากที่สุด 1 รางวัล